SGI Moda: Despeses

Aclariment de la nova gestió de despeses a la solució SGI Moda per a SAP.