El software específic pel sector del calçat

La solució SGI Moda per SAP controla tot el cicle del producte, des de la producció fins a la seva venda.