Sector del calçat i sistemes de gestió

Descobreix els aspectes imprescindibles que ha de contemplar un software de calçat, com és SGI Moda per SAP.