GSP va organitzar una reunió interna

Presentació empresarial dels canvis organitzatius i evolutius de l'empresa per l'any 2019.