Què és una RFP (Request For Proposals)?

A l’article d’avui parlem de la RPF. Les sigles RFP, Request For Proposals en anglès, es refereix al document intern que elaboren les empreses amb l’objectiu de sol·licitar a diferents proveïdors el pressupost i la solució que s’adapti millor a les seves necessitats. Qui escriu una RFP?  Una RFP [...]