Recepta Electrònica amb SAP Business One

El gener de 2019, entra en vigor el Reial Decret per la comunicació mensual dels medicaments veterinaris.