Etiquetatge electrònic de prestatgeries i pagament amb el mòbil

Novetats SGI Retail: integració amb les etiquetes electròniques en les prestatgeries i el pagament amb el codi QR.