SII: Paràmetres

Aclariment dels nous paràmetres de la solució SGI SII per a SAP Busienss One.