ERP vertical, avantatges per les pimes

Descobreix els principals avantatges de desafiar una implementació d'un software vertical amb SGI Solutions davant un genèric.