La Integració de l’ERP

Té molta importància la integració de l’ERP? El fet de tenir un Software ERP (Enterprise Resource Planning) no vol dir que sigui fàcil, ja que l’empresa pot tenir altres sistemes o eines empresarials que no es comuniquen ni comparteixen informació ni dades amb l’ERP. S’ha de tenir en compte [...]