SGI Moda: Informe d’estat general

Definició de l'informe d'estat en la solució SGI Moda per a SAP Business One.