Què necessites saber de l’impost sobre els envasos de plàstic?

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i terres contaminats per a una economia circular, va entrar en vigor el 10 d’abril de 2022. “Aquesta llei té per finalitat prevenir i reduir l’impacte de determinats productes de plàstics  en la salut humana i en el medi ambient, amb [...]