SGI Moda: Fitxa Tècnica de Model

Incorporació de la fitxa tècnica de model a la solució SGI Moda per a SAP.