SGI Moda per SAP: Escalat de consums

Exposició dels escalats de consum a la llista de materials per SGI Moda de SAP Business One.