GSP obté la distinció SAP Recognized Expertise

Certificació de SAP per l'adquisició d'una experiència profunda en la implementació de SAP Business One.