Per què un ERP per retail? Avantatges de les solucions per minoristes

Un ERP per retail com pot ser SGI Retail i SAP permet planificar, administrar i gestionar la botiga.