Smart Factory, que esperar d’una implementació en la indústria

SGI Manufacturing i SAP Business One permet la integració de tota la teva empresa sigui quin sigui el teu sector.