Les despeses de la devolució online

Des de fa alguns mesos es parla de les despeses que produeix la devolució online. L’augment de les vendes en els ecommerces i en els Marketplaces, per la facilitat que té l’usuari de comprar, ha disparat considerablement les operacions; fet que multiplica el trànsit de mercaderies i la despesa [...]