El lean production ha aconseguit imposar-se en les Pimes gràcies a la seva innegable efectivitat. L’ús d’un software de gestió potser el complement perfecte per aconseguir els millors resultats en menys temps.

Què és el Lean production?

S’entén per lean production la neteja que es porta a terme en tots els processos d’una empresa. Es busca agilitzar el procés de venda, eliminar els temps d’espera, millorar el transport de mercaderies, valorar l’inventari, guanyar en efectivitat i evitar errors.

La importància d’un software de gestió en una Pime

Aquesta estratègia ha donat esplèndids resultats en les grans empreses, però en el cas de les Pimes segueix havent-hi veus discordants que semblen apostar per l’immobilisme. Això es deu al fet que l’aplicació d’aquestes mesures exigeix una formació i un canvi que no tots els petits empresaris semblen estar disposats a posar en pràctica.

Si alguna cosa ha funcionat bé «tota la vida» no significa que no pugui millorar-se i perfeccionar-se perquè funcioni inclús millor.

No obstant això, aquesta forma de pensar no deixa de ser una paradoxa. Qualsevol persona amb un negoci vol progressar i no estancar-se. Seria adequat tenir en compte els següents aspectes:

  • L’ús de SAP Business One permet, en uns minuts, analitzar tot el procés de venda i entrega d’un producte. Gràcies a aquesta visió panoràmica és molt més senzill trobar on estan els errors i com es podrien solucionar.

  • La planificació és fonamental. Els canvis que s’han de portar a terme no són complicats i en aquests han d’estar implicats tots els treballadors. Ningú millor que el propietari de la Pime per exposar per què és necessari desprendre’s dels mals hàbits adquirits i guanyar en eficiència.

  • La formació és imprescindible. És preferible invertir en una nova maquinària, per posar un exemple, i organitzar un petit curs formatiu per a seguir endavant perdent clients cada dia. Aquest concepte ha de ser entès pels treballadors des del primer moment.

Consqüències directes de l’aplicació d’aquesta estratègia en una Pime

  • Augment de beneficis.

  • Millor gestió dels recursos humans.

  • Satisfacció total dels clients.

  • Millora de la reputació empresarial.

  • Superar els nivells de qualitat de la competència.

  • Oferir una imatge molt més moderna i actualitzada.

Com hem pogut comprovar, SAP Business One i el lean production formen un tot indivisible pensat per la millora immediata de qualsevol Pime. En la seva aplicació està el futur de qualsevol negoci.