El Reial decret 191/2018, del 6 d’abril, estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per consum humà.

A partir del 2 de gener de 2019, tots els veterinaris en exercici hauran de comunicar a l’autoritat competent de les C.A. on s’ubiqui l’explotació objecte de tractament, tots els medicaments veterinaris o pinsos medicamentosos prescrits a base d’antibiòtics i destinats a animals de producció. Aquesta comunicació haurà de ser mensual.

En el cas d’antibiòtics destinats a explotacions ubicades a Catalunya, els veterinaris i comercialitzadors hauran de comunicar les corresponents dades de les prescripcions a través d’un mòdul específic de prescripcions creat per la Generalitat de Catalunya, el GTR (Gestió Telemàtica Ramadera).

Per tal de facilitat la gestió d’aquest nou requeriment, GSP ha creat un nou mòdul de software integrat en la solució SAP Business One, que connecta electrònicament amb la plataforma GTR de la Generalitat de Catalunya, gestiona de forma automàtica l’enviament de les prescripcions, i permet el compliment legal de les empreses comercialitzadores amb aquesta nova llei.

A qui va dirigit?

  • Distribuidors de medicaments veterinaris
  • Fabricants i Distribuidors de pinso medicalitzat

Mòdul per a la Recepta Electrònica amb SAP Buisness One

Recepta electrònica

Estarem encantats d’atendre’t i resoldre els teus dubtes

    Les dades personals, facilitades voluntàriament, seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de Global Software Partner amb la finalitat d’atendre i gestionar els dubtes i les consultes dels nostres consumidors. Acceptant les condicions generals de la nostra pàgina web, expressades en l’apartat Avís legal, dones el teu consentiment exprés i inequívoc per rebre la resposta a la teva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic facilitada. En qualsevol moment, podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificant, cancel·lant i l’oposició dirigint un escrit a la direcció marketing@gsp.es.