Política de Privacitat

Amb l’objectiu de protegir les seves dades i donar transparència a l’ús i processament de dades, seguint el Reglament General Europeu de Protecció de Dades per protegir la privacitat dels clients i el correcte ús de les seves dades (RGPD), aplicada des del 25 de maig de 2018, us informem sobre com utilitzarem la seva informació personal:

Responsable

Global Software Partner, S.L. (a partir d’ara, ‘GSP‘) amb NIF B55028096 i domicili social al C/ Joaquim Vayreda, 42; 17001 – Girona (Espanya). Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2722, Foli 22, Fulla número GI 48387.

Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat de manera clara com les seves dades personals seran tractades per GSP.

Finalitat

Les dades facilitats per l’usuari seran tractades per GSP conforme les següents finalitats:

 • Mantenir i millorar la relació comercial.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre productes que distribuïm de les següents marques: SGISOLUTIONS, SAP, MAGENTO, LENOVO i TRENDMICRO; exceptuant que l’usuari indiqui el contrari.
 • Informar d’esdeveniments, ofertes, promocions o notícies rellevants pels usuaris.

Conservació

Les dades es conservaran el temps necessari per portar a terme les finalitats anteriors. En el relatiu a l’enviament de comunicacions comercials, GSP tractarà les dades de l’usuari fins que aquest s’oposi, es doni de baixa com a subscriptor i/o usuari o revoqui el seu consentiment.

En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de GSP podrà sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a una de les següents adreces: gs*@gs*.es, ma*******@gs*.es o mitjançant l’enllaç que figura en el peu dels correus electrònics.

Dades tractades

GSP tractarà les següents categories de dades de l’usuari:

 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: direcció postal, adreça de correu electrònic i telèfon.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a GSP de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, GSP podrà portar a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures que corresponguin conforme la normativa de protecció de dades.

Legitimació

El tractament de les dades de l’usuari per part de GSP per l’enviament de comunicacions comercials (gestionar, tramitar i donar seguiment a l’oportunitat comercial) obliga al subministrament de dades amb aquest fi. En cas contrari, s’impedirà el compliment del contracte comercial.

Destinataris

Les dades de l’usuari estaran en exclusiva a GSP. Únicament podran ser comunicades a les Administracions Públiques en el cas previst per la llei.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades.

En cas de facilitar dades de tercers garanteix que ha informat aquests de la seva transmissió i de la nostra Política de Privacitat. L’usuari es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que puguin causar una informació falsa o inexacta.

Drets

L’usuari pot enviar un escrit a GLOBAL SOFTWARE PARTNER, S.L. – C/ Joaquim Vayreda, 42, baixos – 17001, Girona (Espanya) o un correu electrònic a ma*******@gs*.es, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si GSP està tractant dades personals que concerneixin o no a l’usuari.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Obtenir de GSP la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent direcció, quan l’interessat consideri que GSP ha vulnerat els seus drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en la protecció de dades.

Mesures de seguretat

GSP tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte els mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant l’efecte de les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i el risc al qual estan exposades.

Actualització de la Política de Privacitat

GSP es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el moment que ho consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta declaració de privacitat per llegir la versió més recent de la Política de Privacitat de GSP.

Última actualització: maig 2018