Pertanys tèxtil

SGI MODA ofereix solució a la problemàtica del sector del Textil, Calçat y Complements per a empreses Fabricants, Distribuidores i Retail, en un única aplicació.

SGI MODA proporciona assistència per a una planificació segura i detallada fent transparents tots els cicles de producció i ajuda a executar comandes de forma segura, detallada, ràpida i econòmica amb un aprofitament òptim de les capacitats productives.

Alguns beneficis que SGI MODA proporciona són: Mobilitat, TPV, EDI, Producció, Gestió de Magatzem, Business Intelligence, Business Plan, Botiga OnLine, B2B o B2C.

Simplifiqui el seu Treball, Redueixi el Temps i Prengui Decisions Clau per al seu Negoci!

Faci Créixer la seva Empresa amb SAP i SGI MODA!

Veure documents:

A GSP estarem encantats d’atendre’l i resoldre els seus dubtes