Les empreses que operen amb una gran quantitat de referències necessiten comptar amb un Software per a Magatzem que els hi faciliti la seva gestiona i permeti una millor traçabilitat de les referències i articles.

Un Software de Gestió de Magatzem, permet no només conèixer on es troben els productes dins del magatzem, sinó també permet ubicar als operaris i la maquinària. És, per tant, un sistema enllaçat a l’ERP o als sistemes de planificació de recursos de l’empresa, que ofereix informació a temps real molt valuosa per a la presa de decisions.

Per a poder aprofitar al màxim totes les funcionalitats, aquest sistema ha d’estar perfectament integrat amb la resta d’eines del magatzem, com poden ser: tecnologies d’identificació (codis de barres, …), transelevadors, impressores i tracking.

A diferència d’altres Softwares per a Magatzem del mercat, el nostre mòdul SGI WMS, s’integra al 100% amb l’ERP SAP Business One i amb la resta de mòduls verticals o horitzontals SGI Solutions, com poden ser: SGI Labels (per a la creació d’etiquetes) o SGI Carrier (la connexió amb les agències de transport).

Més enllà de la gestió tradicional d’operacions d’E/S de mercaderies, els objectius principals dels Software per a Magatzem, SGI WMS són:

  • Reduir els temps d’execució de les operacions d’E/S mitjançant el control estricte de les tasques i l’assignació automàtica dels operaris.
  • La optimització de les càrregues de treball. Amb aquest software és possible planificar, assignar y controlar la càrrega de treball dels recursos del magatzem, de manera que cada un tingui la càrrega optimitzada.
  • Facilitar l’execució de les tasques mitjançant processos guiats, sense paper.
  • Realitzar les operacions d’E/S de manera granular, podent-les distribuir en tasques i dotant-les d’independència d’operari.
  • Optimitzar les ubicacions en funció de les operacions i l’espai físic.
  • Ús de tecnologies d’identificació (codis de barres, RFID) i terminals Wi-Fi.
  • Obtenir una completa traçabilitat de les operacions i els productes (SN, LOTES).
  • Integrar les operacions en temps real amb l’ERP SAP Business One.
  • Utilitza la mateixa base de dades HANA/SQL i la mateixa interfície d’usuari que SAP Business One.

Si vols més informació sobre el Software per a Magatzem, contacta’ns.