Solució SAP per les finances de les empreses

KAT Treasury és una solució que facilita l’optimització de la gestió de la liquiditat i la planificació financera, completament integrada amb SAP Business One.

Optimitza la gestió de la tesoreria de la teva empresa i elimina els processos manuals

Trucada GSP

El MÓDUL DE BANCS permet la consulta de la seva informació bancaria en una plataforma unificada de forma automàtica i diaria.

 • Actualització de la posició bancària automàtica i diariament.

 • Integració de les diverses normes bancaries, tant nacionals com internacionals.

 • Generació d’informes per la negocació bancaria i coneixement d’estat de saldo, segons empresa, banc, compte, moviments o dates.

 • Informe del històric de moviments bancaris sense necessitat de recòrrer al paper o a la banca online.

 • Càlcul de la liquiditat d’interesos de pòlisses de crédit i comptes remunerades, segons les condicions pactades amb els bancs.

 • Generació del històric per operació i control de les comissiones bancaries.

 • Codificació de l’informació segons el negoci bancari i en diversos nivells.

El MÓDUL DE CONCILIACIÓ permet l’automatització de puntejar els comptes bancaris amb la comptabilitat.

 • Puntejar automàticament i en pocs segons, tots els àmbits de banc-empresa, banc-banc (per retrocessions) i empresa-empresa (per anul·lacions).

 • Regles de conciliació, creades amb algoritmes, per satisfer totes les problemàtiques del client.

 • Creuament de la informació amb els camps del banc i de la comptabilitat: amb rangs, dates o imports.

 • Capacitat de casar blocs de conciliació multiapunt, a partir d’algoritmes, segons necessitats del client.

 • Pantalla de conciliació manual, per puntejar aquells casos que no s’han pogut realitzar automàticament. Amb la garantia d’una quantitat inferior al 10% per cada compte corrent o pòlissa de crédit.

El MÓDUL DE COMPTABILITAT permet comptabilitzar de forma automàtica tots els seus moviments bancaris i integrats amb SAP Business One.

 • Comptabilitzar de forma automàtica tots els moviments bancaris en el ERP, tal com traspassos, cash pooling, datáfons, impostos, comissions, intresos, entre altres.

 • Imputació a cada assentament les analítiques o les dimensions, independentment del número.

El MÓDUL DE PREVISIONS permet anticipar-se a les futures faltes de liquiditat per prendre una adequada decisió en mig i llarg termini.

 • Major precisió de càlcul i control de previsions al incorporar factures de SAP Business One, previsions manuals o d’altres fonts d’informació.

 • Analitzar la previsió de cobrament i pagament des del moment inicial d’una comanda fins l’adquisició del dret de cobrament o de pagament.

 • Aportar seguretat per la pressa de decisions tenint en compte la liquiditat de dates futures i permeten escenaris de probabilitat de forma individual o agrupada.

 • Crear un balanç banc-empresa de futur, per tal de permetre un major control dels bancs.

El MÓDUL DE CARTERA automatitza la compensació de les comptes a cobrar i a pagar mitjançant algoritmes.

 • Compensació de clients i proveïdors tenint en compte la informació dels fitxers bancaris i del SAP Business One.

 • Identificació de pagaments parcials, entreges a comptes o anticipaments segons la compensació.

 • Generació de l’assentament bancari corresponent amb la identificació de les despeses financeres associades a les operacions bancaries.

 • Concessió de tota la informació bancaria en la factura i de l’apunt del SAP Business One.

 • Compensació de moviments i factures o combinatòria de múltiples apunts bancaris contra múltiples factures.

 • Optimització de financiacions i inversions causant uns estalvis financers.

 • Automatització de les desviacions  amb freqüència diaria contra moviments diaris per generar previsions adequades.

 • Disseny d’informes de tresoreria i de gestión segons el negoci i el seu sector.

El MÓDUL DE FINANCIACIÓ actualitza les amortitzacions dels instruments de financiació i de cobertura de forma integrada amb el SAP Business One.

 • Generació de quadres d’amortització dels productes de financiació, com prèstacs, leasings, entre d’altres.

 • Amb els fluxes d’amortitzacions i interessos de cada producte de financiació proporciona la informació al módul de previsions.

 • Automatizació dels quadres de tipos y divises de referència per carregar-se diariament.

 • Els resultats dels quadres d’amortitzacions es comptabilitzen de forma directa amb SAP Business One.

NOVETATS SOFTWARE TRESORERIA

 • Paràmetres SII

SII: Paràmetres

gener 17th, 2018|

A partir d'ara es podrà indicar on es troba el nom del client o proveïdor que volem enviar a [...]

 • Visors SII

SII: Visors

gener 17th, 2018|

A través del document de màrqueting podem accedir als visors d'enviament. Una vegada ubicats en el document, podem realitzar l'enviament [...]

Contacta’ns!

Truca’ns ara al 902.404.090 o deixa’ns les teves dades i et trucarem

Les dades personals, facilitades voluntàriament, seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de Global Software Partner amb la finalitat d’atendre i gestionar els dubtes i les consultes dels nostres consumidors. Acceptant les condicions generals de la nostra pàgina web, expressades en l’apartat Avís legal, dones el teu consentiment exprés i inequívoc per rebre la resposta a la teva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic facilitada. En qualsevol moment, podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificant, cancel·lant i l’oposició dirigint un escrit a la direcció marketing@gsp.es.