Solució SAP per empreses de producció

SGIManufacturing, integrada completament amb SAP Business One, és la solució que permet a les empreses de diferents sectors d’activitat, portar una gestió i organització dels processos de la seva producció, sistemetitzar els processos de qualitat i el desenvolupament dels seus productes.

El módul SGIManufacturing permet la gestió sistematitzada i organitzada dels processos de tranformació d’empreses fabricants. Proporciona agilitat i transparència en la seva activitat global, millorant la qualitat dels productes obtinguts i optimitzant els recursos i les capacitats productives de l’empresa.

El módul per la producció, SGIManufacturing, permet desenvolupar de forma fàcil, eficaç i ràpida totes les tasques en fàbriques de diverses dimensions i sigui quin sigui el seu objectiu de fabricació. El sistema permet fer front als desafiaments del mercat globalitzat i cada vegada més exigent, ajudant a aconseguir l’éxit empresarial.

BENEFICIS

  • Minimització de les inversiosn de capital i máximització de rendabilitat (ROI).
  • Visibilitat detallada dels problemes de qualitat.

  • Producció dels costos de la inversió de capital.
  • Planifació centralitzada que optimitza recursos i accelera els llançaments.
  • Reducció del termini d’entrega gràcies a l’anàisis de la viabilitat de fabricació.
  • Disponibilitat de la informació a tota l’empresa.
  • Augment de la precisió i eficacia de la planificació.
  • Optimització de la logística i un major control de la planificació de compres.

Aquesta solució ofereix als seus usuaris una gran varietat de mòduls:

SEMPRE INFORMAT

  • ERP per pimes

Quin ERP per Pimes em convé més?

Octubre 30th, 2019|

Escollir un ERP per Pimes no és una tasca fàcil. De fet, segons dades de Panoramic Consulting, el 75% [...]

Contacta’ns