Solució SAP per empreses amb magatzem

SGIWarehouse, la solució que permet el control de les operacions del dia a dia del magatzem, tant a nivell de picking, enviaments i inventari integrada completament amb SAP Business One.

El módul per magatzems proporciona una funcionalitat de comptabilitat integrada que garantitza que la gestió dels magatzems i les dades de comptabilitat financera estiguin sincronitzades de froma consient. SGIWarehouse – Easy SGA evalua automàticament cada moviment de mercaderies i la modificació den els costos i preus, eliminant la interacció manual, els errors i les despeses adiccionals. Aquest módul permet fer front als desafiaments del mercat globalitzat i cada vegada més exigent, ajudant a aconseguir l’éxit empresarial.

A l’hora de gestionar un magatzem, és totalment necessàri que s’estableixi i es tingui en compte els KPI o indicadors. Aquests indicadors serveixen per poder conèixer els punts forts i dèbils que té un magatzem de mercaderies.

BENEFICIS

 • Reducció de les Despeses d’Inventari amb major Control i Planificació.
 • Traçabilitat en tota la cadena de subministres.
 • Gestió d’Alertes.
 • Picking i Expedicions.
 • Gestió i tipologia de Tasques.
 • Rotació d’Artícles. Regles d’Ubicació: LIFO, FIFO, FEFO.
 • Informació en Temps Real.
 • Gestió de Rutes i Càrregues.

 • Embalatges i Packing.
 • Control de Qualitat.
 • Etiquetatge adaptat al sector: QR, EAN128, DUN14…

 • Gestió d’Inventari en Múltiples Magatzems.
 • Omnicanalitat. Integració Ecommerce: B2B, B2C…

Les principals funcionalitats de SGIWarehouse són:

“La implantació de SAP Business One amb SGIWarehouse ens ha permés obtenir una traçabiitat del producte i un control integral en el nostre sistema de gestió. Com a resultat, obtenim més informació i una presa de decisions més óptima pel nostre negoci.”

Jordi Quintana, Responsable IT, JBM Campllong

Casos d’Éxit

SEMPRE INFORMAT

 • Ecommerce B2B

Com dissenyar un ecommerce B2B?

Novembre 20th, 2019|

El concepte ecommerce B2B fa referència a l'ús d'un mitjà electrònic per poder realitzar transaccions comercials de negoci a [...]

 • ERP per pimes

Quin ERP per Pimes em convé més?

Octubre 30th, 2019|

Escollir un ERP per Pimes no és una tasca fàcil. De fet, segons dades de Panoramic Consulting, el 75% [...]

Contacta’ns