KAT Treasury, el Software de Tresoreria Avançada

El Software de Tresoreria Avançada per a SAP Business One

El Software per a tresoreria avançada, KAT Treasury, integrat en SAP Business One, és un dels programes de gestió de tresoreria més potents del mercat. Aquesta solució s’ha creat per a ajudar les empreses a aconseguir un estalvi de costos mitjançant l’automatització de les tasques relacionades amb l’obtenció, processament i anàlisi de la informació bancària i la seva consegüent comptabilització.

Aquest software potencia la qualitat i agilitat de la informació financera per a la presa de les millors decisions. Amb aquesta solució podràs automatitzar els processos d’obtenció d’informació de l’àrea de tresoreria, tant des de les entitats financeres com des dels sistemes d’informació de l’empresa. Podràs fer previsions de tresoreria, registre i seguiment de finançaments, inversions, avals, entre altres.

Software tresoreria avançada per a sap
Permet la consulta de la informació bancària en una plataforma unificada de manera automàtica i diària.

Actualització de la posició bancària automàtica i diàriament.

Integració de les diferents normes bancàries, tant nacionals com internacionals.

Generació d’informes per a la negociació bancària i coneixement d’estat de saldos segons empresa, banc, compte, moviments o dates.

Informe de l’històric de moviments bancaris sense necessitat de recórrer al paper o a la banca en línia.

Càlcul de liquidació d’interessos de pòlisses de crèdit i comptes remunerats segons les condicions pactades amb els bancs.

Generació de l’històric per operació i control de les comissions bancàries.

Codificació de la informació segons el negoci bancari i en diferents nivells.

Permet l’automatització de puntejar els comptes bancaris amb la comptabilitat.

Puntejar automàticament i en pocs segons, tots els àmbits de banc-empresa, banc-banc (per a retrocessions) i empresa-empresa (per a anul·lacions).

Regles de conciliació, creades amb algorismes, per a satisfer totes les problemàtiques del client.

Encreuament de la informació amb els camps del banc i de la comptabilitat, amb rangs, dates o imports.

Capacitat de casar blocs de conciliació multianotació, a partir d’algorismes, segons necessitats del client.

Pantalla de conciliació manual, per a puntejar aquells casos que no s’han pogut realitzar automàticament. Amb la garantia d’una quantitat inferior al 10% per cada compte corrent o pòlissa de crèdit.

Permet l’automatització de puntejar els comptes bancaris amb la comptabilitat.

Puntejar automàticament i en pocs segons, tots els àmbits de banc-empresa, banc-banc (per a retrocessions) i empresa-empresa (per a anul·lacions).

Regles de conciliació, creades amb algorismes, per a satisfer totes les problemàtiques del client.

Encreuament de la informació amb els camps del banc i de la comptabilitat, amb rangs, dates o imports.

Capacitat de casar blocs de conciliació multianotació, a partir d’algorismes, segons necessitats del client.

Pantalla de conciliació manual, per a puntejar aquells casos que no s’han pogut realitzar automàticament. Amb la garantia d’una quantitat inferior al 10% per cada compte corrent o pòlissa de crèdit.

Permet anticipar-se a les futures faltes de liquiditat per a prendre una adequada decisió al mig i llarg termini.

Major precisió de càlcul i control de previsions en incorporar factures de SAP Business One, previsions manuals o d’altres fonts d’informació.

Analitzar la previsió de cobraments i pagaments des del moment inicial d’una comanda fins a l’adquisició del dret de cobrament o de pagament.

Aportar seguretat per la presa de decisions, tenint en compte la liquiditat de dades futures i permetent escenaris de probabilitat de manera individual o en grup.

Crear un balanç banc-empresa de futur, per a permetre un major control dels bancs.

Automatitza la compensació dels comptes a cobrar i a pagar mitjançant algorismes.

Compensació de clients i proveïdors tenint en compte la informació dels fitxers bancaris i del ERP.

Identificació de pagaments parcials, lliuraments a comptes o bestretes segons la compensació.

Generació del seient bancari corresponent amb la identificació de les despeses financeres associades a les operacions bancàries.

Concessió de tota la informació bancària en la factura i de l’anotació del ERP.

Compensació de moviments i factures o combinatòria de múltiples anotacions bancàries contra múltiples factures.

Actualitza les amortitzacions dels instruments de finançament i de cobertura de forma integrada amb SAP Business One .

Generació de quadres d’amortitzacions dels productes de finançament, amb préstecs, lísings, entre altres.

Amb els fluxos d’amortitzacions i interessos de cada producte de finançament proporciona la informació al mòdul de previsions.

Automatització dels quadres de tipus i divises de referència per a carregar-se diàriament.

Els resultats dels quadres d’amortitzacions es comptabilitzen de manera directa amb SAP Business One.

Sol·licita una demostració de KAT Treasury

Últims articles sobre KAT Treasury

  • Paràmetres SII

SII: Paràmetres

gener 17th, 2018|

Aclariment dels nous paràmetres de la solució SGI SII per a SAP Busienss One.

  • Visor SII

SII: Visors

gener 17th, 2018|

Definició dels nous visors de la solució SGI SII per SAP Business One.

Posa’t en contacte amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades al formulari i ens posarem en contacte amb tu.

    En completar el present formulari, autoritzes expressament a GSP, com a responsable del tractament de les dades personals que ens facilites, a tramitar la sol·licitud d'informació de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Podràs exercir els teus drets que es detallen en el nostre Avís Legal Avís legal mitjançant el correu marketing@gsp.es.

    Conservarem les teves dades fins que ens diguis el contrari.