A partir d’ara es podrà indicar on es troba el nom del client o proveïdor que volem enviar a Hisenda. En la següent imatge es poden veure les diverses possibilitats:

Paràmetres SII: Indicar Nom

Els paràmetres poden tenir un dels següents valors:

  • Nom IC en el document de màrqueting → s’enviarà a Hisenda amb el nom que apareix a la casella de Nom a la Factura.

Paràmetres SII
  • Nom de la direcció de facturació documento de màrqueting → s’enviarà a Hisenda amb el nom que apareix a la casella de Destinatari de la factura a la Factura.

Paràmetres SII: Direcció
  • Nom de IC en el Maestre de ICs → s’enviarà a Hisenda amb el nom que apareix a la casella de Nombre a les Dades mestres interlocutor comercial.

Paràmetres SII: Dades mestre
  • Nom estranger de IC en el Maestro de ICs → s’enviarà a Hisenda amb el nom que apareix a la casella de Nombre estranger a Dades mestres interlocutor comercial.

Paràmetres SII: Dades mestre estranger
  • Alias del IC en el Maestro de ICs → s’enviarà a Hisenda amb el nom que apareix a la casella de Nombre alias a Datos maestros interlocutor comercial.

Paràmetres SII: Dades mestre alies

A GSP estarem encantats d’atendre’l i resoldre els seus dubtes