S’ha afegit un nou mestre ‘Fitxa Tècnica de Model (SGI MODA)‘ amb la qual cosa es podrà enllaçar un fitxer excel (fitxers amb macros suportats) i es definirà per cada pestanya una consulta SQL. Posteriorment, el programa abocarà les dades en cada pestanya d’excel i l’usuari podrà confeccionar un full amb les dades de la fitxa tècnica extraient les dades de les altres fulles excel utilitzant fòrmules comunes com BUSCARV o BUSCARH. Fitxa tècnica de model

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privacitat – Condicions de GSP.
I Accept

Fitxa de Models per SGI Moda

Fitxa tècnica model

Fitxa Tècnica

Fitxa Tècnica Model: exemple

Estarem encantats d’atendre’t i resoldre els teus dubtes

    Les dades personals, facilitades voluntàriament, seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de Global Software Partner amb la finalitat d’atendre i gestionar els dubtes i les consultes dels nostres consumidors. Acceptant les condicions generals de la nostra pàgina web, expressades en l’apartat Avís legal, dones el teu consentiment exprés i inequívoc per rebre la resposta a la teva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic facilitada. En qualsevol moment, podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificant, cancel·lant i l’oposició dirigint un escrit a la direcció marketing@gsp.es.