S’ha afegit un nou mestre ‘Fitxa Tècnica de Models (SGI MODA)‘ amb la qual cosa es podrà enllaçar un fitxer excel (fitxers amb macros suportats) i es definirà per cada pestanya una consulta SQL. Posteriorment, el programa abocarà les dades en cada pestanya d’excel i l’usuari podrà confeccionar un full amb les dades de la fitxa tècnica extraient les dades de les altres fulles excel utilitzant fòrmules comunes com BUSCARV o BUSCARH.

Fitxa tècnica SGI Moda

Fitxa de Models per SGI Moda

Fitxa tècnica moda

Fitxa Tècnica

Fitxa Tècnica Moda: Exemple

A GSP estarem encantats d’atendre’l i resoldre els seus dubtes