A partir d’aquí, podrem definir les quantitats de consums en la llista de materials a escala de talla, el més real possible. A la capçalera esquerra entrarem les dades següents:

Escalat consums
  • Codi.

  • Descripció.

  • Tipus de valor:

    • Percentatge: valor per calcular la quantitat de consum final per talla.
    • Unitats: valor que representa la quantitat de consum per aquesta talla.
    • Factor: multiplicador per calcular la quantitat de consum final per talla.

A la part superior dreta, tenim el panell “Definir valors” a través del qual podem definir fàcilment els valors que volem en cada talla.

Amb el botó “Models Relacionats” de la part inferior de la imatge, podrem afegir diverses talles i podrem definir per defecte en diversos models de forma massiva.

A GSP estarem encantats d’atendre’l i resoldre els seus dubtes