A l’article d’avui parlarem de les solucions horitzontals SGI Solutions.

En primer lloc, definirem què són les solucions o AddOns horitzontals. Un AddOn horitzontal és aquell que proporciona una solució general a tot el procés o a una àrea de negoci de diferents tipus d’empresa. Al contrari que un AddOn vertical, que és aquell que està dirigit a satisfer les necessitats d’un sector de negoci en concret.

Les solucions horitzontals, de la mateixa manera que les verticals, SGI Solutions, estan desenvolupades sobre la plataforma SAP HANA, SQL i Cloud.

Aquests AddOns, són solucions que complementen al nostre ERP SAP Business One i s’integren amb la resta de solucions SGI.

Algunes de les solucions horitzontals SGI Solutions són:

SGI Manufacturing. És el software per a SAP Business One per a la gestió de la producció. Aquest permet una gestió sistematitzada i organitzada dels processos de transformació de les empreses fabricants.

SGI Quality. Aquesta solució integrada amb SAP Business One, et permetrà optimitzar els processos de gestió i control dels processos de qualitat del teu negoci, sense importar si els productes són fabricats o comprats a tercers.

SGI EDI. És la solució integrada amb SAP Business One que permet l’intercanvi de documents electrònics amb les plataformes de les grans superfícies.

SGI Project. És el software integrat amb SAP Business One per a la gestió de projectes, que permet gestionar i controlar tota la activitat de gestió del negoci. Gestió avançada de projectes, contractes, imputació de mà d’obra…

KAT Treasury. És el software integrat amb SAP Business One que permet la gestió comptable avançada de l’empresa: pagarés, informes financers, consolidació, conformings

les solucions horitzontals sgi solutions

Vols ampliar la informació de les solucions horitzontals SGI Solutions? Inscriu-te a la Webinar!

Estarem encantats d’atendre’t i resoldre els teus dubtes

    Les dades personals, facilitades voluntàriament, seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de Global Software Partner amb la finalitat d’atendre i gestionar els dubtes i les consultes dels nostres consumidors. Acceptant les condicions generals de la nostra pàgina web, expressades en l’apartat Avís legal, dones el teu consentiment exprés i inequívoc per rebre la resposta a la teva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic facilitada. En qualsevol moment, podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificant, cancel·lant i l’oposició dirigint un escrit a la direcció marketing@gsp.es.