Actualment, perquè una empresa, i més concretament un Ecommerce, funcioni és imprescindible que estigui sincronitzat amb un ERP, com SAP Business One. Això és el que en anglès es denomina Enterprise Resoure Planning, també el que entenem com software de gestió intel·ligent de recursos empresarials. A grans trets, es tracta d’una forma d’integrar, mitjançant una aplicació, totes les transaccions de caràcter operatiu realitzades per l’empresa en una única plataforma.

Requeriment per poder integrar SAP Business One al Ecommerce

Analitzarem els factors que s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar aquest procés.

En primer lloc, és fonamental disposar d’un mòdul Ecommerce amb una integració de tipus nativa com SAP Business One des del negoci en línia. Si el comerç disposa d’un mòdul natiu, el més recomanable és realitzar una avaluació de les possibilitats que aquest ofereix i, en especial, si cobreix les necessitats.

Ara entrarem a explicar els motius pels quals tot Ecommerce hauria de passar-se en aquesta integració.

Per què és important en l’Ecommerce l’ERP?

Són moltes les característiques que ens haurien de convèncer d’apostar per SAP Business One. A continuació, passem a detallar-les. D’entre els molts avantatges i beneficis de la gestió intel·ligent i unió de les operacions, cal destacar la raó principal d’aquesta integració: el flux bidireccional de la informació.

Així, podem disposar en cada moment de dades actualitzades a SAP Business One sobre, per exemple, els preus o l’estat dels estocs. L’objectiu últim és que totes les modificacions es vegin reflectides per poder tenir informació minut a minut. Aquesta informació a temps real ens permet prendre decisions ben fundades.

Aplicació de la gestió intel·ligent en sectors d’activitats específics

Quan el comerç electrònic encara estava desenvolupant-se, les tasques es realitzaven de forma manual. No va ser abans que es produís l’augment general de les vendes quan es va veure la necessitat d’automatitzar aquestes operacions. Més tard, ens vam trobar amb la necessitat d’integrar-les amb SAP Business One.

Un dels sectors que més ha patit aquest augment, i per tant, en el que més encertat seria apostar per la integració i la gestió intel·ligent, és el sector de la moda. Segons dades de Kantar Worldpanel, la venda en línia de moda (incloses peces de vestir, sabates, accessoris i roba per la llar) va representar en el primer trimestre de l’any 2019 un 6,7 % del total de la moda a Espanya. Aquesta xifra és, per al moment, la més alta aconseguida.

Estarem encantats d’atendre’t i resoldre els teus dubtes

    En completar el present formulari, autoritzes expressament a GSP, com a responsable del tractament de les dades personals que ens facilites, a tramitar la sol·licitud d'informació de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Podràs exercir els teus drets que es detallen en el nostre Avís Legal Avís legal mitjançant el correu marketing@gsp.es.

    Conservarem les teves dades fins que ens diguis el contrari.