SAP B1 Summit Miami ’15

SAP B1 Summit Barcelona ’15

A GSP estarem encantats d’atendre’l i resoldre els seus dubtes