Notícies sobre SAP per producció

SAP per producció s’ajuda de la solució per SAP Business One de SGI Manufacturing. Aquesta solució porta la gestió i l’organització dels processos de producció interns i externs de la teva empresa.

11 03, 2020

Avantatges de la fabricació intel·ligent

2020-03-20T14:38:32+01:00març 11th, 2020|SAP per producció|

La fabricació intel·ligent és un concepte molt desconegut a les empreses. No obstant això, la innovació tecnològica fa necessària la implementació de mesures que faciliten aquest tipus de fabricació. Que és la fabricació intel·ligent? Aquesta fabricació és el model que les petites i mitjanes empreses (Pimes) estan adoptant en [...]

16 10, 2019

Smart Factory, que esperar d’una implementació en la indústria

2019-11-14T09:45:27+01:00octubre 16th, 2019|SAP per producció|

Un ERP per una Factory Smart, també conegut com a Planificador de Recursos Empresarials, és una eina que serveix per a totes les indústries, com la de fabricació, detallista, química i totes les que se't puguin ocórrer. Un dels avantatges més importats d'aquest tipus de software consisteix precisament en [...]

21 08, 2019

Factors clau a l’hora d’escollir la solució tecnològica de producció

2019-11-13T18:18:17+01:00agost 21st, 2019|SAP per producció|

La planificació de recursos empresarials representa una nova i audaç visió per la distribució i com operen les empreses d'aquest sector. En aquest article donarem una ullada a com el software ERP ha aconseguit canviar el panorma de les indústries més complexes del món i els factors clau necessaris [...]

3 12, 2018

Recepta Electrònica amb SAP Business One

2019-11-12T18:23:10+01:00desembre 3rd, 2018|SAP per producció|

El Reial decret 191/2018, del 6 d’abril, estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per consum humà. A partir del 2 de gener de 2019, tots els veterinaris en exercici hauran de comunicar a l’autoritat competent de les C.A. on [...]