Notícies sobre SAP per producció

SAP per producció s’ajuda de la solució per SAP Business One de SGI Manufacturing. Aquesta solució porta la gestió i l’organització dels processos de producció interns i externs de la teva empresa.

16 10, 2019

Smart Factory, que esperar d’una implementació en la indústria

2019-11-14T09:45:27+01:00octubre 16th, 2019|SAP per producció|

Un ERP per una Factory Smart, també conegut com a Planificador de Recursos Empresarials, és una eina que serveix per a totes les indústries, com la de fabricació, detallista, química i totes les que se't puguin ocórrer. Un dels avantatges més importats d'aquest tipus de software consisteix precisament en [...]

21 08, 2019

Factors clau a l’hora d’escollir la solució tecnològica de producció

2019-11-13T18:18:17+01:00agost 21st, 2019|SAP per producció|

La planificació de recursos empresarials representa una nova i audaç visió per la distribució i com operen les empreses d'aquest sector. En aquest article donarem una ullada a com el software ERP ha aconseguit canviar el panorma de les indústries més complexes del món i els factors clau necessaris [...]

3 12, 2018

Recepta Electrònica amb SAP Business One

2019-11-12T18:23:10+01:00desembre 3rd, 2018|SAP per producció|

El Reial decret 191/2018, del 6 d’abril, estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per consum humà. A partir del 2 de gener de 2019, tots els veterinaris en exercici hauran de comunicar a l’autoritat competent de les C.A. on [...]

Go to Top